Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก (สาขาองครักษ์) !!!เปิดให้บริการแล้ว!!! สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก (สาขาองครักษ์) !!!เปิดให้บริการแล้ว!!!
ณ อบต.คลองใหญ่ (ตึก อปพร. ชั้นล่าง) ทำการทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-14.30 น. โดยให้บริการรับขึ้นทะเบียนหางานแก่ผู้ว่างงาน/ตกงาน รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานและรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสารตำแหน่งงานว่างและเอกสารการประกอบอาชีพอิสระ สอบถามโทร. 037-395236 (สาขาองครักษ์)
ประกาศ!!บริษัท บัน จำกัด (Mr.bun) รับสมัครพนักงานประจำสาขาโลตัสนครนายก จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้
ประกาศด่วน!! ร้านทองเยาวราช เปิดรับสมัครพนักงานขาย ประจำสาขาเทสโก้ โลตัสนครนายก จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 เมษายน 2557
ประกาศด่วน!! บริษัท MK เรสโตรองต์ กรุ๊ป เปลี่ยนวันที่การรับสมัครงานและสัมภาษณ์อีกครั้ง ในวันที่ 29-30 เมษายน 2557 นี้
คณะแพทยศาสตร์ มศว.องครักษ์ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างเดือนเมษายน 2557
มิสเตอร์โดนัท รับสมัครงานและสัมภาษณ์งานรู้ผลทันที ในวันที่ 18 เม.ย.57 ที่สนง.จัดหางาน จ.นครนายก เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
มิสเตอร์โดนัท ประจำสาขาโลตัสนครนายก เปิดรับสมัครพนักงาน Full Time/Part Time
ตำแหน่งงานในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม 2557
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : พนักงานธุรการ  พนักงานสโตร์ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 17 กันยายน 2556
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ช่างยนต์  ล้างรถ 
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 9000 จังหวัด นครนายก 17 กันยายน 2556
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม -

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ :    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นครนายก 21 กันยายน 2556

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา ผลการดำเนินโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557 ส่งเสริมอาชีพเสริม "การทำขนมไทยพื้นบ้าน" หมู่ 3 ตำบลศรีจุฬา
โครงการแนะแนวอาชีพให้ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1/2557
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ วัดบางหอย ต.ศรีจุฬา
โครงการสร้างคุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
วันนัดพบแรงงานและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของนายจ้างที่ส่งงานให้ผู้รับงานไปทำที่บ้าน
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครพนักงานประจำคีรีวันมินิมาร์ท 1331 3/4/2557 21:29:00 บุษราภรณ์
รับสมัครพนักงาน/ผู้จัดการร้านมิสเตอร์โดนัท สาขาเปิดใหม่ โลตัส นครนายก 2181 3/4/2557 12:21:43 เบียร์
รับสมัครพนักงาน 2110 26/3/2557 16:11:58 บริษัท บูรพาซูซูกินครนายก จำกัด
สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา 2897 26/3/2557 13:04:11 admin
มินิบิ๊กซีร้านสะดวกซื้อ 24 ชม. เปิดสาขาใหม่ บางจากนครนายก-รังสิต1 จ.นครนายก 2830 21/2/2557 13:51:31 กรวิน
มินิบิ๊กซี ร้านสะดวกซื้อ 24 ชม.เปิดสาขาใหม่ บางจากนครนายก -รังสิต 1 จ.นครนายก 1431 21/2/2557 13:43:57 กรวิน
สนง.ยุติธรรมจังหวัดนครนายก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา 3961 9/1/2557 16:41:28 admin
สนง.คุมประพฤติจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง 5182 9/1/2557 16:10:44 admin
รับสมัคร SALE PART TIME ด่วนๆ 2890 14/12/2556 12:28:43 SSS
รับสมัครเซลล์ด่วน จำนวนมาก 2500 14/12/2556 12:27:58 SSS
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >